กิจกรรมเข้าแถวและพัฒนาปรับภูมิทัศน์

รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 .. [2020-12-29 ] ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563.. [2020-12-29 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563.. [2020-12-21 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 7-11ธันวาคม 2563.. [2020-12-16 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเข้าแถวและพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมทำกิจกรรม ๕ ส พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้ว อาคารสำนักงาน บ้านพักเพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ตามสู่จุดมุ่งหมาย

 

                                                                                              “กรมประมงน่าอยู่ คนสำราญ งานสำเร็จ”