เข้าแถวเคารพธงชาติและพัฒนาหน่วยฯ

เข้าแถวเคารพธงชาติและพัฒนาหน่วยฯ 

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ ฝึกระเบียบแถวและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ บริเวณสำนักงาน และทำความสะอาดเพื่อให้สำนักงานเป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ “กรมประมงน่าอยู่ คนสำราญ งานสำเร็จ”