อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

 เผยเเพร่: 2020-10-19  |  อ่าน: 129 ครั้ง

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 คม เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) ณ.มัสยิดบ้านดาแลแป หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบันนังสตา” โดยหน่วยฯ ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน. และห้ามใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ และเงื่อนไขวิธีกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง ของพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอบันนังสตาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้.