ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63

ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 146 ครั้ง

 

 -นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป และประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่บึงลานควาย บ้านป่าบอน และบ้านท่าธง อำเภอรามัน จ.ยะลา ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง 2558 และฉบับแก้ไข 2560 พบชาวประมงทำการประมงด้วยเครื่องมือประเภท แห เป็นส่วนใหญ่ สัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้เป็นชนิด ปลาสร้อยเกล็ดถี ซึ่งพบมากในพื้นที่ และสอบข้อมูลปริมาณการทำการประมงในพื้นที่ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ให้ชุมชนได้รับทราบทั่วกัน

“คนสำราญ งานสำเร็จ”