ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงานของหน่วยฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ในสัปดาห์ที่ 2 ตามนโยบายของกองตรวจการประมง เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และไปในทางทิศทางเดี่ยวกัน "คนสำราญงานสำเร็จ"