ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป

ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยนายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา ได้มอบหมายให้ นายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่บึงลายควาย ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พบการทำประมงโดยการใช้แห ทำการประมงในพื้นที่ ไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้พี่น้องชาวประมงในพื้นได้รับทราบ. "คนสำราญ งานสำเร็จ"