รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565


[2023-02-21] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 20 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 วันที่.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 2 ก.พ. 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนบาง.. [2023-02-14] ่รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัด.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของหน่วยฯ วันที่31 มกราคม 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 23 มกร.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


           วันที่ 28 ธันวาคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) โดย นายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ นำเจ้าหน้าที่หน่วย รวม 8 นาย เข้าแถวเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯในการปฏิบัติงานอีกด้วย

 

"งานเป็นผล คนเป็นสุข"