รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเกษตร 21 ธันวาคม 2565


[2023-02-21] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 20 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 15 ก.พ. 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 วันที่.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-20] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 2 ก.พ. 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนบาง.. [2023-02-14] ่รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรจังหวัด.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของหน่วยฯ วันที่31 มกราคม 2566.. [2023-02-14] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 23 มกร.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเกษตร 21 ธันวาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


          วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง(ยะลา) มอบหมายให้ นายตรีเนตร ม่วงมนตรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานการบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อมอบมายนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและหารือข้อราชการสำคัญของจังหวัดยะลา โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้่แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร และด้าน Smart City  การประชุมครั้งนี้จัดทำเพื่อยกระดับการเกษตรของจังหวัดยะลาให้ดีขึ้น และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ โดยมี นายสุพจน์ รอดเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

                                                                                                               " งานเป็นผล คนเป็นสุข"