รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565


[2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง วันที่ 9-11 ม.ค. 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมไหว้เรือ ประจำปี 2566.. [2023-01-13] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 4 มกราคม 2566.. [2022-12-29] รายงานภาพการประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 28 ธันวาคม 2565.. [2022-12-29] รายงานภาพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565.. [2022-12-27] รายงานภาพพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-12-22] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565.. [2022-12-22] รายงานภาพการประชุมขับเคลื่อนงาน การบริหารราชการของจังหวัดยะลาด้านการเก.. [2022-12-15] รายงานภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง(ขั้นตอนที่ 2) วันที่ 14 ธัน.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ มอบหมายให้นายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย ร่วมกับอำเภอบันนังสตา นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาและบัณฑิตอาสา จำนวน 450 คน ได้เพิ่มพูนความรู้และน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ราย โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา , นายเจะหมีน หะแหละ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”