ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 27 กันยายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หัวหน้าหน่วยฯ มอบหมายให้นายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย เข้าร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ และ บัตรจิตอาสาพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทานไว้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 (รอบที่ 2) โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียน โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”