รายงานภาพกิจกรรมพบปะพุดคุยผู้นำท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2565


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมพบปะพุดคุยผู้นำท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา)สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หน.นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา)พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย เข้าพบปะพูดคุยผู้นำท้องถิ่น นายอิสมาแอ กามุง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

“งานเป็นผล คนเป็นสุข