รายงานภาพกิจกรรมอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส (28 สิงหาคม 2565)


[2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] รายงานภาพกิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 11 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-02] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 1-2 พฤศจิกายน 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2565.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระ.. [2022-10-26] รายงานภาพกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มชมชนประมงท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ฤดูน้.. [2022-10-19] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 18 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 3 ตุลาคม 2565.. [2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส (28 สิงหาคม 2565) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายอำนวย พฤกษพงศ์ หน.นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานต้อนรับอธิบดี จากนั้นนายประจวบ เจี้ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ได้มีการกล่าวรายงานเปิดหน่วยฯ โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนชาวบ้านชุมชนพรุโต๊ะแดง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ (ต้นเตียว)ให้แก่อธิบดีกรมประมง ส่งมอบต่อให้ตัวแทนชุมชน เพื่อนำกลับไปปลูกในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วยปลากะพงขาว จำนวน 500 ตัว และพันธุ์ปู จำนวน 5,000 ตัว

 

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”