รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565)วันที่ 9 สิงหาคม 2565


[2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2565.. [2022-09-13] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน 2565).. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านป่าหวังใน อำเภอบันนังสตา จังหว.. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 1-4 กันยายน 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมพบปะพุดคุยผู้นำท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบ.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และค.. [2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565)วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอกาบัง และองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา ( 12 สิงหาคม 2565) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และหัวหน้าส่วนราชการยะลา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกาบัง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, นักเรียน, จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณคลองลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลาทั้งนี้ พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น 300,000 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 300,000ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”