รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน งบประประมาณ 2565 18-19 กรกฎาคม 2565


[2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2565.. [2022-09-13] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน 2565).. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านป่าหวังใน อำเภอบันนังสตา จังหว.. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 1-4 กันยายน 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมพบปะพุดคุยผู้นำท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบ.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และค.. [2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน งบประประมาณ 2565 18-19 กรกฎาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. - 16.30 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมเข้าแถวเครารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการโน้มรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 และประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ไตรมาส 4 โดยประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม (ZOOM) โดยมีนายประจวบ เจี้ยงยี่ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการทำงาน ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแผนงานของกองตรวจการประมงที่ได้กำหนดไว้

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”