รายงานภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565


[2022-09-28] ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน 27กันยายน 2565.. [2022-09-28] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูน้ำแดง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 15 กันยายน 2565.. [2022-09-13] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน 2565).. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านป่าหวังใน อำเภอบันนังสตา จังหว.. [2022-09-07] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 1-4 กันยายน 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมพบปะพุดคุยผู้นำท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2565.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมอธิบดีกรมประมง และคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหน่วยป้องกันและปราบ.. [2022-09-01] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และค.. [2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา ( 28 กรกฎาคม 2565) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดยะลา,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, นักเรียน, จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณคลองราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น 500,000 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ปลาสุลต่าน (ปลาบ้า), ปลายีสกเทศ จำนวน 300,000ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000ตัว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง (สงขลา)

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”