ขอรายงานภาพกิจกรรมมหกรรม ลงแหจับปลา เพื่อการกุศล วันที่21 มิถุนายน 2565


[2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-03] รายงานภาพกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่1-2 สิงหาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิ.. [2022-07-25] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติ 25 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะล.. [2022-07-21] รายงานภาพออกกำลังกายและกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 20 ก.ค.2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิ.. [2022-07-08] รายงานภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ.. อ่านทั้งหมด 

ขอรายงานภาพกิจกรรมมหกรรม ลงแหจับปลา เพื่อการกุศล วันที่21 มิถุนายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วย จำนวน 5 นาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดยะลา และอำเภอบันนังสตา กำนันตำบลบาเจาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ จัดกิจกรรม "มหกรรมลงแหจับปลา เพื่อการกุศล" ณ บึงกาจะลากี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำหน่ายบัตรละ 400 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงแหจับปลาจำนวน 410 คน รายได้จากการจำหน่ายบัตร 164,000 บาท และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลประเภทต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”