รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3มิถุนายน 2565) วันที่16 มิถุนายน 2565


[2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-03] รายงานภาพกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่1-2 สิงหาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิ.. [2022-07-25] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติ 25 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะล.. [2022-07-21] รายงานภาพออกกำลังกายและกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 20 ก.ค.2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิ.. [2022-07-08] รายงานภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3มิถุนายน 2565) วันที่16 มิถุนายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ส่วนราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดยะลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน 2565) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดยะลา,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, นักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บึงตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา จำนวน 300,000ตัว เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

 

“งานเป็นผล คนเป็นสุข”