รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ 1 เมษายน ในวันที่5 เมษายน 2565


[2022-06-30] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 28-29 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] รายงานกิจกรรมเข้าร่วมประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา วันที่ 23 มิถุนาย.. [2022-06-22] ขอรายงานภาพกิจกรรมมหกรรม ลงแหจับปลา เพื่อการกุศล วันที่21 มิถุนายน 256.. [2022-06-21] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-06-21] รายภาพกิจกรรมติดตามโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ วั.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมและต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษ.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ 1 เมษายน ในวันที่5 เมษายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 5 เมษายน 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา (สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา) จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” พร้อมให้บริการความรู้วิชาการด้านประมงและเผยแพร่ข้อมูลบทบาทหน้าที่ภารกิจสำคัญของกรมประมง ณ แหล่งน้ำบ้านสีคง หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีจ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาบ้าจำนวน 100,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

"คนสำราญ งานสำเร็จ"