รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-11 มีนาคม 2565


[2022-06-30] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 28-29 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] รายงานกิจกรรมเข้าร่วมประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา วันที่ 23 มิถุนาย.. [2022-06-22] ขอรายงานภาพกิจกรรมมหกรรม ลงแหจับปลา เพื่อการกุศล วันที่21 มิถุนายน 256.. [2022-06-21] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-06-21] รายภาพกิจกรรมติดตามโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ วั.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมและต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษ.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติงาน พบเครื่องมือประมงประเภท ข่ายในล่อน จำนวน 9 ผืน วางดักจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาสัตว์น้ำคลองโต๊ะโม๊ะ ม. 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา และไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด จึงทำการตรวจยึด และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตามปจว.ข้อ 2 เวลา 10.00น.คดีอาญา ที่ 9/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 5/2565 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีร.ต.อ.อัครวิทย์ ประดับศิลป์ เป็นเจ้าพนักงานสอบสวน และพบเครื่องมือประมงประเภท ข่ายในล่อน จำนวน 15 ผืน วางดักจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาสัตว์น้ำคลองฮาลา-บาลา ม. 8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด จึงทำการตรวจยึด และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตามปจว.ข้อ 1 เวลา 11.30น.คดีอาญา ที่28/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 23/2565 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”