รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 มีนาคม 2565


[2022-06-30] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 28-29 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565.. [2022-06-27] รายงานกิจกรรมเข้าร่วมประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา วันที่ 23 มิถุนาย.. [2022-06-22] ขอรายงานภาพกิจกรรมมหกรรม ลงแหจับปลา เพื่อการกุศล วันที่21 มิถุนายน 256.. [2022-06-21] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 20 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565.. [2022-06-21] รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-06-21] รายภาพกิจกรรมติดตามโครงการโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งฯ วั.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมและต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษ.. [2022-06-13] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 มีนาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 2 มีนาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯจำนวน 3 นาย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายสมชาย แสงกลัด ผอ.ศปท.ปน ร่วมกับอำเภอสายบุรี ประมงจังหวัดปัตตานี ประมงอำเภอสายบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดทหารพราน นำเรือตรวจการประมงทะเล 116 เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ร่วมกันนำน้ำดื่มที่ได้รับจากกรมทรัพยากรน้ำฯ แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 200 ถังๆละ 30 ลิตร ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”