ขอรายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

[2022-01-19] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] รายงานภาพการจัดกิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 .. [2022-01-17] ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดช.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานกิจกรรมประชุมชี้แจงโครการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม.. [2022-01-10] รายงานกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2565.. [2021-12-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26ธันวาคม 2564.. [2021-12-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564.. [2021-12-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 14-15 ธันวาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

ขอรายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-15 |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) และสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 400,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563) ณ.บริเวณท่าเทียบเรือสันเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการประมงของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

                                                                                                          "คนสำราญ งานสำเร็จ"