รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

[2022-01-19] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] รายงานภาพการจัดกิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 .. [2022-01-17] ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดช.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานกิจกรรมประชุมชี้แจงโครการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม.. [2022-01-10] รายงานกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2565.. [2021-12-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26ธันวาคม 2564.. [2021-12-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564.. [2021-12-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 14-15 ธันวาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-15 |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) พร้อมด้วย?หัวหน้า?ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พสกนิกร?ทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ อ.บังนังสตา จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเนรัญชราวาส / พิธีถวายวางพานพุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบันนังสตาอิทรฉัตรฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯโดยร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์?การเรียนรู้?เศรษฐกิจ?พอเพียง?บ้านเขาน้ำตก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา?จ.ยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราช?การ?จังหวัด?ยะลา? ประธาน?ในพิธีกิจกรรม ในครั้งนี้

                                                                                                      "คนสำราญ งานสำเร็จ"