รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564

[2022-01-20] รายงานภาพร่วมต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ 19 ม.. [2022-01-19] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] รายงานภาพการจัดกิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 .. [2022-01-17] ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดช.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานกิจกรรมประชุมชี้แจงโครการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม.. [2022-01-10] รายงานกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2565.. [2021-12-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26ธันวาคม 2564.. [2021-12-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-21 |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

ในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ได้ตรวจยึดข่ายไนล่อนชนิดเอ็น, ชนิดด้ายและเบ็ดราว ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านตาพะเยา ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จึงได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อบันทึกประจำวัน ตามปจว.ข้อ2 เวลา11.10น. คดีอา 77/2564 วันที่ 23 พ.ย. 2564 โดยมี ร.ต.อ.สาธิต อุ่นชุม เป็นพนักงานสอบสวน พร้อมสอบถามและประชาสัมพันธ์การทำการประมง ในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2564 ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560กับชาวประมงและผู้นำชุมชน ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”