รายงานภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

[2022-01-19] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] รายงานภาพการจัดกิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 .. [2022-01-17] ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดช.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานกิจกรรมประชุมชี้แจงโครการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม.. [2022-01-10] รายงานกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2565.. [2021-12-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26ธันวาคม 2564.. [2021-12-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564.. [2021-12-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 14-15 ธันวาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-15 |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ได้ถ่ายทอดความห่วงใย กำลังใจจากผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี) แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด – 19 พร้อมชี้แจงนโยบาย งบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงานของกองฯ ได้รับทราบ และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน รับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”