รายงานภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


[2022-08-10] รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-04] รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4.. [2022-08-03] รายงานภาพกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่1-2 สิงหาคม 2565.. [2022-08-01] รายงานภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิ.. [2022-07-25] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติ 25 กรกฎาคม 2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะล.. [2022-07-21] รายงานภาพออกกำลังกายและกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 20 ก.ค.2565.. [2022-07-21] รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิ.. [2022-07-08] รายงานภาพปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ได้ถ่ายทอดความห่วงใย กำลังใจจากผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี) แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด – 19 พร้อมชี้แจงนโยบาย งบประมาณ แนวทางการปฏิบัติงานของกองฯ ได้รับทราบ และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน รับฟังสภาพปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมวางแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”