รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564

[2022-01-19] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] รายงานภาพการจัดกิจกรรมมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 .. [2022-01-17] ขอรายงานภาพกิจกรรมฝึกอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดช.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานภาพกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใ.. [2022-01-13] รายงานกิจกรรมประชุมชี้แจงโครการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม.. [2022-01-10] รายงานกิจกรรมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2565.. [2021-12-27] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26ธันวาคม 2564.. [2021-12-21] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564.. [2021-12-15] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 14-15 ธันวาคม 2564.. อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-12-15 |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 12 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิดแต่อย่างใด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน(ปิดฤดูน้ำแดง 1 ก.ย.-30พ.ย. 2564) ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”