กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์

ขอรายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา.. [2021-12-08 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด.. [2021-12-08 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-29 ] รายงานภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-08 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-08 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564.. [2021-11-01 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-18 ] รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจ.. [2021-09-30 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

 เผยเเพร่: 2021-09-30  |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา)สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน บริเวณรอบสำนักงาน บ้านพัก เพื่อความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

"คนสำราญงานสำเร็จ"