รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 30-30 สิงหาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-18 ] รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจ.. [2021-09-30 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง(ชปพ.ประมง) วันที่ 20-21 กันยายน 2.. [2021-09-29 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 13-16 กันยายน 2564.. [2021-09-23 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 6-9 กันยายน 2564.. [2021-09-14 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-09-07 ] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-08-19 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 30-30 สิงหาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 5 นาย นำเรือรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5027 ยะลา ออกประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน(ปิดฤดูน้ำแดง 1 ก.ย.-30พ.ย. 2564) ประจำปี 2564 ในพื้นที่บึงลานควาย อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงาน ได้ประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน(ปิดฤดูน้ำแดง 1 ก.ย.-30พ.ย. 2564) ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบถึงความจำเป็นในการควบคุมดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีกินมีใช้ได้อย่างยี่งยืน ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”