รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่ 3-4 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ประจำปี 2564

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-18 ] รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจ.. [2021-09-30 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง(ชปพ.ประมง) วันที่ 20-21 กันยายน 2.. [2021-09-29 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 13-16 กันยายน 2564.. [2021-09-23 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 6-9 กันยายน 2564.. [2021-09-14 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-09-07 ] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-08-19 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่ 3-4 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |  อ่าน: 113 ครั้ง

 

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 5 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 11 ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงน้ำจืด ชุมชนเกาะทวด บ้านในหลง ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ในขั้นตอนที่ 3-4 พร้อมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติงาน ได้พบปะสมาชิกที่ร่วมจัดทำโครงการฯ ช่วยกันจัดทำกระชังอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ตัดไม้ไผ่เพื่อจัดทำแนวกั้นคลื่น ทำคอกปลาเพื่อให้สัตว์น้ำเข้ามาอาศัย และวางไข่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การทำการประมงก่อนช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน(ปิดฤดูน้ำแดง 1 ก.ย.-30พ.ย. 2564) ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

“คนสำราญ งานสำเร็จ”