รายงานภาพกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 5 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเข้าแถวเคราพธงชาติ และพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-10-18 ] รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจ.. [2021-09-30 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมง(ชปพ.ประมง) วันที่ 20-21 กันยายน 2.. [2021-09-29 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 13-16 กันยายน 2564.. [2021-09-23 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 6-9 กันยายน 2564.. [2021-09-14 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-09-07 ] รายงานภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การทำการประมงช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564.. [2021-09-02 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ขั้นตอนที่.. [2021-08-19 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 5 กรกฎาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา (สำนักนักงานประมงอำเภอบันนังสตา) ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ณ บึงกาจะลากี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามโครงการตำบล มันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่พิเศษ โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

"คนสำราญ งานสำเร็จ"