ควบคุมการทำการประมง

ควบคุมการทำการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 320 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ออกทำการตรวจสอบเรือประมงคราดหอยลาย ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ซึ่งเรือประมงคราดหอยลายทำการประมงอยู่บริเวณทิศตะวันออกเกาะพะงัน นอกเขตทะเลชายฝั่งห่างจากฝั่งประมาณ 5-6 ไมล์ทะเล ตรวจสอบเรือประมงคราดหอยลาย จำนวน 4 ลำ ทำการตรวจเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ และอุปกรณ์ประจำเรือ ปรากฏว่าครบถ้วนถูกต้อง