รักแม่ รักษ์ทะเล

รักแม่ รักษ์ทะเล 

 เผยเเพร่: 2019-07-05  |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"รักแม่  รักษ์ทะเล" ประะจำปี 2562   ณ. บริเวณที่สาธารณะป่าโกงกางศาลาคอย ชุมชนที่1 บ้านวกตุ่ม  ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยเต่า ปลูกป่าพันธุ์ไม้โกงกาง และเก็บขยะบริเวณชายหาด