การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 


วันที่ 11 –17 มกราคม 2564  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี โดยนายศราวุธ  วันระยานนท์   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 209 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ผลการปฏิบัติงาน วันที่ 12-13 ม.ค.64 นำเรือตรวจฯ116 ปฏิบัติงานร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยแจกอาหารน้ำดื่ม และตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 19 ลำ โดยไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด