ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับได้)


ตรวจยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับได้) 


วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 21.10 น. นายกอซี  เปาะเยะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 นาย นำเรือยางฯ ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้ จำนวน 25 ชุด พื้นที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 67(2) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147,169 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และ พ.ร.ก.ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.ปัตตานี  ตาม ปจว.ข้อที่ 8 เวลา 18.30 น. คดีอาญาที่ 73/2564 บัญชีของกลางลำดับที่ 32/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564