กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง


กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 


วันที่ 22-24 มิ.ย.64 ศปท.ปัตตานี โดยนายชวัลวิทย์ พัฒน์เจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6นาย นำเรือตรวจฯ609 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ผลการปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 6 ลำ แรงงานรวม 78 คน สัญชาติไทย 21 คน สัญชาติเมียนมาร์ 56 คน สัญชาติลาว 1 คน โดยไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด