สถานที่ตั้งหน่วยงาน

สถานที่ตั้งหน่วยงาน 


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี

  ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

โทร  032-481012