"ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร"

โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. [2021-05-11 ] ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำสวี.. [2021-05-11 ] ศึกษาสภาพนิเวศและแหล่งอาศัยของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา.. [2021-05-11 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. [2021-05-11 ] วันที่ 30 เมษายน 2564.. [2021-04-30 ] สภาวะทรัพยากรประมงกิจกรรมการประเมินผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่.. [2021-04-28 ] โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. [2021-04-23 ] สำรวจปลาน้ำจืดขนาดวัยเจริญพันธุ์.. [2021-04-23 ] "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย".. [2021-04-23 ] โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์น้ำจืด.. [2021-04-23 ]
อ่านทั้งหมด 

"ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร" 

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร" โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยกุ้งก้ามกราม 3,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืดและฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดชุมพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ วัดปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ และวัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร