"ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร"

"ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร".. [2020-10-19 ] วันประมงแห่งชาติ.. [2020-09-21 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา.. [2020-07-31 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-13 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. [2020-06-30 ] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-04-30 ] วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส.. [2020-04-03 ] เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. [2020-04-03 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2020-02-27 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ.. [2020-02-27 ]

"ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร" 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร" โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยกุ้งก้ามกราม 3,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืดและฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดชุมพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ วัดปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ และวัดราชบูรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร