วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-03  |  อ่าน: 237 ครั้ง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ ณ PA BETTA  FARM  ตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเกษตรกร ตามหลักวิชาการ เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพเกิดรายได้