วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็น.. [2021-11-25 ] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขนย้ายจระเข้น้ำจืดเพื่อส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2021-11-16 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สนับสน.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ปล่อยพ.. [2021-11-01 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ 

 เผยเเพร่: 2021-10-19  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นการขอหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของปลาจีด หรือชื่อพื้นถิ่นเรียกว่า 
"ปลาเม็ง" กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ณ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาเม็ง และสถานที่ย่างปลาเม็ง และเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาเม็งของผู้ประกอบการในพื้นที่