วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็น.. [2021-11-25 ] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขนย้ายจระเข้น้ำจืดเพื่อส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2021-11-16 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สนับสน.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ปล่อยพ.. [2021-11-01 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว 

 เผยเเพร่: 2021-10-19  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ปลาบ้า จำนวน 5,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 5,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการประมงหมู่บ้าน 
กรมประมง ณ ทำนบปลาหนองเมา หมู่ 6 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประมงอำเภอบ้านนาสาร และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ