วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ ณ แม่น้ำตาปี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงเป็น.. [2021-11-25 ] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขนย้ายจระเข้น้ำจืดเพื่อส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒ.. [2021-11-16 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สนับสน.. [2021-11-01 ] วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ปล่อยพ.. [2021-11-01 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ ณ แม่น้ำตาปี 

 เผยเเพร่: 2021-10-19  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ โดยปล่อยลูกพันธุ์ปลากดเหลือง 10,000 ตัว ปลาแดง 10,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว และปลาบ้า 150,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 220,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำ  (ทรส.) เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาติ ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางวสุ ประดิษฐพร นายยกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
เจ้าหน้าที่กรมประมง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมบูรณาการโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี