วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนทอง จำนวนรวม 1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ตามแผนงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนทอง จำนวนรวม 1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง ตามแผนงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้บุคลากรลงพื้นที่อำเภอพระแสง 
เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า 
ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนทอง จำนวนรวม 1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง หมู่ที่ 12 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน โดยมีผู้นำชุมชนและชาวประมง ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา