วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียนซา เวียงสระ พุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานสรุปของกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ (Crittital area)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียนซา เวียงสระ พุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานสรุปของกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ (Crittital area) 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 
นายนพดล  จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่
อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียนซา เวียงสระ พุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานสรุปของกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ (Crittital area) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี