วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำห้วยวังกล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนการดำเนินงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำห้วยวังกล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนการดำเนินงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า ปลายี่สกเทศ จำนวนรวม 600,000 ตัว เพื่อปล่อยลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ 
อ่างเก็บน้ำห้วยวังกล้วย หมู่ที่ 10 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนการดำเนินงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำชลประทาน ร่วมกับประมงอำเภอพระแสง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประมงพื้นบ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา- 2019 อย่างเคร่งครัด