วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน 100,000 ตัว ณ แม่น้ำตาปี ตามแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน 100,000 ตัว ณ แม่น้ำตาปี ตามแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
จำนวน 100,000 ตัว ณ แม่น้ำตาปี บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามแผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยมีพระภิกษุสงฆ์วัดกุศลศรัทธาราม (วัดคุ้งยาง) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ประมงพื้นบ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา- 2019 
อย่างเคร่งครัด