วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 182 ครั้ง

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น ในเวลา 09:00 น. ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ 100,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาว 1,000 ตัว และในเวลา 11:00 น. ณสวนสาธารณะแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ 200,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาว 1,000 ตัว โดยมี นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จ.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยนายอำเภอในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรประมงท้องถิ่น ประมงพื้นบ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด