วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประมง กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร  จังหวัดชุมพร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนั.. [2021-10-23 ] วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2021-10-23 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 10,000 ตัว.. [2021-10-19 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง.. [2021-10-19 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์.. [2021-10-07 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2021-09-21 ] วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประมง กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร  จังหวัดชุมพร 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 116 ครั้ง

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประมง กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร 
จังหวัดชุมพร โดยนายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร 
เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (คลองผันน้ำคลองชุมพร) ขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง ตำบลตากแดด ตำบลบางหมาก และตำบลทุ่งคา โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และการขุดคลองเชื่อมคลองชุมพรเข้ากับคลองนาคราช และการขยายคลองส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเดิม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ กรมชลประทานเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมประมงเพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับปล่อยในคลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร 
เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำสืบไป