วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ] วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-08-31 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ.. [2021-08-24 ] วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียน.. [2021-08-24 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ลูกพันธุ์กุ้งก้าม.. [2021-08-19 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่.. [2021-08-19 ] วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน .. [2021-08-19 ] วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิต.. [2021-08-11 ] วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะพัดเขียว ขนาด 12 - 16 นิ้ว จ.. [2021-08-11 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีป.. [2021-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |  อ่าน: 143 ครั้ง

 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 
ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า ปลายี่สกเทศ จำนวน 500,000 ตัว ให้ประมงอำเภอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รับพันธุ์ปลา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี โดยพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด