วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามแผนโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (Cath per unit of effort; CPUE) ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ] วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-08-31 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ.. [2021-08-24 ] วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียน.. [2021-08-24 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ลูกพันธุ์กุ้งก้าม.. [2021-08-19 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่.. [2021-08-19 ] วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน .. [2021-08-19 ] วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิต.. [2021-08-11 ] วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะพัดเขียว ขนาด 12 - 16 นิ้ว จ.. [2021-08-11 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีป.. [2021-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามแผนโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (Cath per unit of effort; CPUE) ครั้งที่ 4  

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่ อำเภอพระแสง อำเภอนาสาร 
อำเภอเคียนซา และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อดำเนินงานตามแผนโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (Cath per unit of effort; CPUE) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี