วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาพวง จำนวน 55,000 ตัว ให้แก่ประมงอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ] วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-08-31 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ.. [2021-08-24 ] วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียน.. [2021-08-24 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ลูกพันธุ์กุ้งก้าม.. [2021-08-19 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่.. [2021-08-19 ] วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน .. [2021-08-19 ] วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิต.. [2021-08-11 ] วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะพัดเขียว ขนาด 12 - 16 นิ้ว จ.. [2021-08-11 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีป.. [2021-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาพวง จำนวน 55,000 ตัว ให้แก่ประมงอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |  อ่าน: 138 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาพวง จำนวน 55,000 ตัว ให้แก่ประมงอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองมะรุ่ย หมู่ 6 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชนประมง
ในพื้นที่ ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลา