วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564 สำรวจสภาพนิเวศและแหล่งอาศัยของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา

วันที่ 1 กันยายน 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก  ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่.. [2021-09-02 ] วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด1,200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำ.. [2021-08-31 ] วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  ปลายี่สกเทศ.. [2021-08-24 ] วันที่ 16-18 และ 20 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่ อำเภอพระแสง บ้านนาสาร เคียน.. [2021-08-24 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ลูกพันธุ์กุ้งก้าม.. [2021-08-19 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนับสนุนลูกพันธุ์ปลา 600,000 ตัว เพื่อปล่อยในอ่.. [2021-08-19 ] วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม  จำนวน .. [2021-08-19 ] วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิต.. [2021-08-11 ] วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะพัดเขียว ขนาด 12 - 16 นิ้ว จ.. [2021-08-11 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,000,000 ตัว ในพิธีป.. [2021-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564 สำรวจสภาพนิเวศและแหล่งอาศัยของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา 

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |  อ่าน: 119 ครั้ง

 

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรลงพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์, ต.หัวป่า อ.ระโนด จ.สงขลา และ ต.ลำปำ  อ.เมือง, ต.จองถนน อ.เขาชัยสน, ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน และ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อสำรวจสภาพนิเวศและแหล่งอาศัยของปลาจิ้มฟันจระเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลา โดยเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน สัตว์ยึดเกาะ พันธุ์ไม้น้ำ 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ รวมทั้งสิ้น 108 ตัวอย่าง เพื่อจะนำตัวอย่างที่ได้ไปศึกษาและจำแนกชนิดต่อไป